Decàleg del caçador valencià

L’art. 148.1.11 de la Constitució Espanyola de 1978 (CE) atribueix la matèria de caça a la competència exclusiva de les Comunitats Autònomes (CC.AA.) i les disset CC.AA., així com Ceuta i Melilla, l’han assumit. Açò suposa una aplicació limitada de la llei estatal de caça 1/1970 que segueix en vigor i manté el seu caràcter de dret […]

Leer más Decàleg del caçador valencià