Decàleg del caçador valencià

L’art. 148.1.11 de la Constitució Espanyola de 1978 (CE) atribueix la matèria de caça a la competència exclusiva de les Comunitats Autònomes (CC.AA.) i les disset CC.AA., així com Ceuta i Melilla, l’han assumit. Açò suposa una aplicació limitada de la llei estatal de caça 1/1970 que segueix en vigor i manté el seu caràcter de dret […]

Leer más Decàleg del caçador valencià

Decálogo del cazador valenciano

El art. 148.1.11 de la Constitución Española de 1978 (CE) atribuye la materia de caza a la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y las diecisiete CC.AA., así como Ceuta y Melilla, la han asumido. Ello supone una aplicación limitada de la ley estatal de caza 1/1970 que sigue en vigor y mantiene su […]

Leer más Decálogo del cazador valenciano